Màu để hiện thị trong html có hai loại, một loại là mấy màu cơ bản, thì cứ viết tên rtong English của nó ra, lọi còn lại đậm nhạt tự ta pha thì là màu RGB (lát nữa cái giải thích cái tên bạn sẻ hiểu)

Trong đây mình có tên của 16 màu cơ bản theo English, và để thuận tiện mình tạo mã màu html có thể tra trực tiệp tại Đây:


RGB - Red, Green, Blue - Đò, Xanh lá, Xanh biển
Ý là lấy ba con số, tượng trưng cho 3 màu này, mức độ đậm nhạc khác nhau mà pha ra tất cả các màu còn lại, mỗi màu nhạt nhất giá trị là 0, đậm nhất là 255.

tạo một trang web với thẻ body mở (đen thùi) hoặc (cái này sẻ thấy trắng bóc) để hiểu được.

Nhưng mà tời gì cũng ít ai viết mã màu kiểu này, người ta thường viết mã màu RGB theo hệ thập lục phân(thập lục = 16)

Hệ thập lục phân (HexadecimaL) bao gồm 10 con số từ 0-1 và mấy chữ cái A,B,C,D,E,F

nÓ CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ HỆ CƠ SỐ ĐẾM THẬP PHÂN MÀ TA ĐANG XÀI

5<9
thì
A
.....999...
thì
.....FE->FF...

FF là con số 2 chữ số lớn nhất trong hệ TLP cũng như 99 là con số có hai chữ số rong hệ thập phân. Cuung4 không cần quan tâm vấn đề này nhiều.

Ở phần trước ta có giá trị nhỏ nhất là 0 lớn nhất là 255 thì tới đây, giá trị nhỏ nhất mỗi màu là 00 còn lớn nhất là FF. mình không thích toán học, còn bạn nào thích thì chắc chắn sẽ hiểu tại sao (15 * 16) + (15) = 255

Và lúc này, để đặt màu nền trang web là màu đen, ta lại có thêm một cách:

Lưu ý là có thêm dấu # nữa nha

Nói thêm về cách tính màu

Ta có thể nhớ được một số màu đơn giản (ít nhất là 5 màu) đó là đen, trắng, đỏ, xanh lá, xanh biển

Đen: chả có màu gì, cả 6 con số đều =0
Trắng: # màu thật đậm, cả 3 6 con số đều =F
Đỏ: 2 con số tượng trưng cho sắc đỏ đậm nhất, hai màu kia đều = 0 (FF0000)
Xanh lá và xanh biển tương tự!Tra mã màu html tại đây http://raovatonline.vn/ma-mau-html.html