tình hình là mình rảnh nên úp lên cho ai dùng thì dùng vì đọc trên mạng thấy có người hỏi bản ghost của TGDD vì họ lỡ tay xóa mất ! bản này nhìu người nói chạy ổn định mặc dù là 64bit hơi nặng nhưng rất ok ^^ !
Tất Cả có 33Part nhé ! ai nản thì thui đừng tải ha ! mình úp mediafire ^^! mỗi file 190MB và có part33 là có 3.5mb ^^ !

http://www.mediafire.com/?wr2w17ncw1e5f32
http://www.mediafire.com/?nq884z8nvgpw5lk
http://www.mediafire.com/?mnw9n3vx69eamqj
http://www.mediafire.com/?bfay8nvjmj7ek79
http://www.mediafire.com/?822tl5d7dfe38sd
http://www.mediafire.com/?ys7790sapxbx0lb
http://www.mediafire.com/?lad8642gge1x9hn
http://www.mediafire.com/?fq9u2vq5lyihjac
http://www.mediafire.com/?4y3r8l6hywz9uke
http://www.mediafire.com/?mciwhk6ncakhx6k
http://www.mediafire.com/?63tpxn1q12zvcar
http://www.mediafire.com/?7ls245i5zc9v422
http://www.mediafire.com/?1v1ck213xxcfid8
http://www.mediafire.com/?d8vdp4f7c987r9c
http://www.mediafire.com/?mxb5e8mcl65b6qn
http://www.mediafire.com/?3wnsbahiue6e6ox
http://www.mediafire.com/?iux5z2do8a6gbzk
http://www.mediafire.com/?57d2v9ky79g94f3
http://www.mediafire.com/?3cesif9pb2ncrc8
http://www.mediafire.com/?e44l2elee1q0e4x
http://www.mediafire.com/?ex5nfat24v8w1ca
http://www.mediafire.com/?ujr2dfj4sb54x6a
http://www.mediafire.com/?44ujdpke5mvsoku
http://www.mediafire.com/?e89qvod4d8mb51q
http://www.mediafire.com/?04av5sh4z074v65
http://www.mediafire.com/?9hgj9behubjugcj
http://www.mediafire.com/?eole5ku8fx4t41a
http://www.mediafire.com/?rabs8rceen98b9c
http://www.mediafire.com/?flj3x1divkrxdyb
http://www.mediafire.com/?03q1hl5sj6al8pc
http://www.mediafire.com/?vrbge96crbev3bt
http://www.mediafire.com/?7l12hhrfynw8b3f
http://www.mediafire.com/?92mr5vs2l0b3gke

đếm xem đủ ko nhé ^^ ! còn đây là thư mục cả nè khỏi kiểm tra link ! ko có mật khẩu gì đâu mọi người ha ! ^^ !

http://www.mediafire.com/?o6x83s1oumzkobản ghost đuôi tib nhé dùng phần mềm True Image mà bung nhé ^^ ! xin cáo từ

bản GHOST Win7 - 64bit cho Asus X44HY của Thế Giới Di Động Đuôi .TIB