Bước 1: Cài win 7 ultimate không key!
Bước 2: Nhập bất kể 1 key ultimate retail nào cũng được ( Vì key win 7 ulti retail hiếm bị block!
VD:
H67R8-4HCH4-WGVKX-GV888-8D79B
J4M92-42VH8-M9JWJ-BR7H6-KTFP6
76RJX-HDXWD-8BYQJ-GRPPQ-8PP92
P3P9R-3DH3Q-KGD38-DWRR4-RF7BC
C2236-JBPWG-TGWVG-GC2WV-D6V6Q
4HVJQ-4YW7M-QWKFX-Q3FM2-WMMHP
YH6QF-4R473-TDKKR-KD9CB-MQ6VQ
6VP2W-C8BCH-FBTQT-6CMHK-Y7QBG
WYRTJ-8KGKQ-3FDMW-2PQRX-MDYDB
MFBG6-2JM2T-VQQ6M-K86FT-P9WCW
TRV9M-9DQH8-DQVJF-DFJFQ-PV2JT
BB3K3-MMTHM-WFWJK-PCC8G-3DRGQ
J6QGR-6CFJQ-C4HKH-RJPVP-7V83X
TC48D-Y44RV-34R62-VQRK8-64VYG
Có thể search bằng google key nào cũng được trừ OEM SLP ( thường kèm theo tên các loại máy tính)
Bước 3: MS sẽ báo key không active được nhưng có option active by phone.
Bước 4: Ghi lại key và 9 dãy số ID rồi vào box windows 8 của bác Phương Tâm nhờ active qua phone
http://www.vn-zoom.com/f504/giup-act...e-2252529.html
Bước 5: Đợi đến khi nhận được confirm ID thì nhập vào!
Bước 6: Windows is activated!
Bản quyền cả đời không cân crack!
Lập thread này cho newbie mấy bác pro đừng ném gạch!