"""DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CHƯA BIẾT."""
ngộ cài cad 2010 mà dung list thay vì speedcad nên hơi châm. vì trước đây có dùng list rồi, sau đó bỏ dùng speed-- nghiện con này quá). dùng được mấy ngày thì lại mò ra được cái edit trong cad 10,11,12 để dùng được speed, nên chia sẻ cùng ae-những người chưa bít.
đầu tiên ban mở file "acad20xx.lsp" (xx là sô phiên bản cad, ví dụ 10,11,12) trong thư mục
C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support


rồi copy 2 dòng lệnh dưới chèn thêm vào dưới dòng

(if (not (= (substr (ver) 1 11) "Visual LISP")) (load "acad20xxdoc.lsp"))


lưu lại là ok.


(load "support\\PATH.fas")
(load "support\\APPLOAD.fas")tiếp theo mới bắt đầu cài speed cad nhé!
enjoy!
thanks phát nha pà kon.
ngộ đi đây. bb
PS: có ai copy bài post chổ khác nhớ ghi nguồn vnz nghe.
link cài speedcad nếu bạn nào chưa có:

http://*******/1173026/speedcad20


chờ 5s rồi click SKIP AS (BỎ QUA QUẢNG CÁO) rồi tiếp tục tải về nhé!
thanks all!