TỪ HÔM NAY MÌNH SẼ SỬA BÀI, CẬP NHẬT TẠI TRANG CUỐI CÁC BẠN CHÚ Ý NHÉ! THANKS ALL!
CHI TIẾT TẠI ĐÂY:
SAP 2000 V15.0.1 ĐÂY, THÔNG TIN CHI TIẾT XIN MỜI CÁC BẠN CLICK VÀO LINK DƯỚI!
http://www.vn-zoom.com/f103/sap-2000...ml#post9178497

Sap2000 v14 full links mediafire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!The SAP name has been synonymous with state-of-the-art analytical methods since its introduction over 30 years ago. SAP2000 follows in the same tradition featuring a very sophisticated, intuitive and versatile user interface powered by an unmatched analysis engine and design tools for engineers working on transportation, industrial, public works, sports, and other facilities.

From its 3D object based graphical modeling environment to the wide variety of analysis and design options completely integrated across one powerful user interface, SAP2000 has proven to be the most integrated, productive and practical general purpose structural program on the market today.

This intuitive interface allows you to create structural models rapidly and intuitively without long learning curve delays. Now you can harness the power of SAP2000 for all of your analysis and design tasks, including small day-to-day problems. Complex Models can be generated and meshed with powerful Templates built into the interface.

The Advanced Analytical Techniques allow for Step-by-Step Large Deformation Analysis, Multiple P-Delta, Eigen and Ritz Analyses, Cable Analysis, Tension or Compression Only Analysis, Buckling Analysis, Blast Analysis, Fast Nonlinear Analysis for Dampers, Base Isolators and Support Plasticity, Energy Methods for Drift Control and Segmental Construction Analysis.

Bridge Designers can use SAP2000 Bridge Templates for generating Bridge Models, Automated Bridge Live Load Analysis and Design, Bridge Base Isolation, Bridge Construction Sequence Analysis, Large Deformation Cable Supported Bridge Analysis and Pushover Analysis.

SAP2000 is for everyone! SAP2000 is for every project! From a simple small 2D static frame analysis to a large complex 3D nonlinear dynamic analysis, SAP2000 is the answer to all structural analysis and design needs.


Tạm dịch:

Các tên SAP đã được synonymous với nhà nước - của - sự - nghệ thuật các phương pháp phân tích từ các giới thiệu trên 30 năm trước đây. SAP2000 sau trong cùng một truyền thống có từ rất phức tạp, trực quan và linh giao diện người dùng được hỗ trợ bởi một động cơ unmatched phân tích và thiết kế các công cụ cho các kỹ sư làm việc về giao thông vận tải, công nghiệp, công trình công cộng, thể thao, và các tiện nghi.

3D từ các đối tượng dựa trên mô hình đồ họa môi trường cho nhiều loại phân tích và lựa chọn thiết kế hoàn toàn tích hợp mạnh mẽ trên một giao diện người dùng, SAP2000 đã chứng minh được tích hợp nhất, hiệu quả và thiết thực nói chung mục đích cơ cấu chương trình trên thị trường ngày hôm nay.

Giao diện trực quan này cho phép bạn tạo cấu trúc các mô hình nhanh chóng và intuitively cong học tập lâu dài mà không có sự chậm trễ. Bây giờ bạn có thể khai thác sức mạnh của SAP2000 của bạn cho tất cả các phân tích và thiết kế công việc, bao gồm cả nhỏ hàng ngày các vấn đề. Các mô hình phức tạp có thể được tạo ra và mạnh mẽ với meshed Mẫu xây dựng vào giao diện.

Việc nâng cao kỹ thuật cho phép Analytical cho Từng Bước lớn Phân tích biến dạng, nhiều P-Delta, Eigen và Ritz phân tích, Cáp Phân tích, căng thẳng hoặc nén Chỉ có phân tích, Buckling Phân tích, Blast Analysis, Fast Nonlinear Phân tích cho Dampers, cơ sở Isolators và Hỗ trợ Plasticity, năng lượng cho phương pháp kiểm soát và Drift Segmental xây dựng Phân tích.

Cầu thiết kế có thể sử dụng SAP2000 cầu tạo ra các bản mẫu cho các kiểu xe Cầu, Automated Bridge Live Tải Phân tích và thiết kế, Cầu Isolation cơ sở, xây dựng Cầu Sequence Phân tích, Lớn deformation Cáp Cầu Phân tích và hỗ trợ Phân tích Pushover.

SAP2000 là dành cho tất cả mọi người! SAP2000 là dành cho tất cả các dự án! Từ một đơn giản, nhỏ 2D tĩnh đến một khung phân tích phức tạp lớn 3D nonlinear năng động, phân tích, SAP2000 là câu trả lời cho tất cả các cấu trúc phân tích và thiết kế các nhu cầu.Download:

http://www.megaupload.com/?d=1D9792Q5


Thuốc đây:

http://www.4shared.com/file/12170415...410-patch.html


Pass giải nén cho thuốc:

www.civilea.com


Các bạn dùng phần mềm này để nối File lại:
Trích:
http://hjsplit.en.softonic.com/download
http://www.mediafire.com/download.php?likmjtmyxniAi thích xài Sap v.14 dùng trên win 7 mà ko cần chạy patch (chỉ cần copy ***** vào ổ cài đặt là ok ) thì tải về nè :
links download:

Part 1
http://www.mediafire.com/?5bvffgbdkx8334c
Part 2
http://www.mediafire.com/?4t9l11hmayqltbe
Part 3
http://www.mediafire.com/?jlqva4vpshyqugr
Part 4
http://www.mediafire.com/?7g5lqbqb9q3vayv
Part 5
http://www.mediafire.com/?8zar7jva98gdl0l
Part 6
http://www.mediafire.com/?yo1j9e6i60drjmh
Part 7
http://www.mediafire.com/?vpxjtkqhb5ocqdc
Part 8
http://www.mediafire.com/?k0kumr0lp611rz5


hướng dẫn sử dụng:

http://*******/1173026/wm


các bạn đừng quên bấm thanks nhé,
Thanks all!
rất mong các bạn góp ý để mình bổ sung, hoàn thiện hơn.