- Tình hình là em định hack chạy ẩn ứng dụng con C2 00 này và chưa kịp hack gì hết cái cập nhật phần mềm ngay trên dt , nó úp đc 1 hồi cái tự nhiên hiện lên chữ CONTACT SERVICE
Ai giúp với huhu
RM 704