Tui dùng laptop acer win7 nhá. Ở đây có nhiều mạng wifi thì có 3 cái k pass( cái nào cũng có biểu tượng dấu chấm cảm màu vàng bên cột sóng)!!! Nhưng chỉ dùng được 1cái: default còn 2 cái kia kết nối dc nhưng k vào dc !!!!
default :___ Name: default __ TP-LINK_442f08:___ Name: TP-LINK_442f08
Signal Strength: Poor __ Signal Strength: Fair
Security Type: Unsecured __ Security Type: Unsecured
Radio Type: 802.11g ___ Radio Type: 802.11n
SSID: default ____ SSID:TP-LINK_442f08
cái TP-LINK kia kết nối dc thì nó báo : no Internet access ???
Tui mới dùng nên chưa rõ lắm m.n xem giúp đỡ giải quyết thế nào. cám ơn nhiều